27 april 2023

Aan : Fokkers van het Nubische – en Boergeitenras
Van : Besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer
Datum : 10 april 2023
Betreft : Landelijke CW keuring en Inspectiedag Nubisch en Boergeit in Heeten

 

Beste fokkers,

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op zaterdag 3 juni 2023 de landelijke CW keuring én inspectiedag voor het Nubische- en Boergeitenras.

Voor wat betreft de regels ten aanzien van Q-koorts / status gezondheid geldt:

Er kan deel genomen worden met lammeren die niet gevaccineerd zijn die jonger zijn dan 3 maanden (geboren na 3 maart 2023), en met lammeren die 2 x Q-koorts gevaccineerd zijn, die zullen dan op de keuring van 3 juni minimaal 4,5 maand oud zijn (en geboren voor 21 januari 2023). De volwassen geiten moeten Q-koorts geënt zijn. Bovendien moeten de entingen geregistreerd zijn middels een vlagmelding.

Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan een keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening. Wij melden de keuring centraal aan via geitenkeuring.nl en zullen daar ook de check laten doen op de vlagmelding. Daarom hebben wij ook uw machtiging en LNV relatienummer nodig. Tevens checken wij voorafgaand aan de keuring bij de GD of inzenders een geldig certificaat hebben.

Indien uw status dan niet certificaatwaardig is of er niet aan de eisen van q-koorts vlaggen melding wordt voldaan dan kunt u niet deelnemen.
Let op: uiterste datum van vaccinatie is 21 april en 12 mei voor lammeren en 12 mei voor volwassen dieren.

Aanvoer van de dieren kan vanaf 08:30 uur tot 9:30 uur. Stro is aanwezig in de manege. En langs de rand van de manege hebben we touw gespannen waar u uw geiten en bokken aan vast kan maken op de plek waar uw naamkaartje hangt.

Om voor de inzenders de kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat bij de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. Na toestemming van de dierenarts mogen uw geiten naar binnen. Nadat de dierenarts het terrein verlaten heeft worden er natuurlijk geen dieren meer toegelaten tot de keuring, dus zorg dat u op tijd aanwezig bent.

De deelname aan de keuring en inspectiedag is net als andere jaren gratis. De start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur.

Prijzen zullen uitgereikt worden op de ledenvergaderingen van de beide fokgroepen begin 2024.

De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021.
Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een kantine is aanwezig.
Er zijn aansluitend aan de keuring rasgebonden inspecteurs aanwezig om uw dieren op te kunnen nemen. Graag bij opgave van uw dieren aangeven of deze geïnspecteerd moeten worden.

U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk 12 mei.

Inschrijvingen na 12 mei worden niet geaccepteerd.

Gevraagd worden lammeren, overlopers, geiten, boklammeren en volwassen bokken.
Tijdens deze keuring zal voor het Nubische ras de Claycroft wisselschaal voor beste Nubische geit en beste Nubische bok worden uitgereikt.

Inschrijving kan via een mail voor Boergeiten aan Theo van der Meer op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en voor Nubische geiten aan Karin de Haas op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam, UBN, relatienummer en naam / levensnummer van de geit/overloper of bok. Voor boergeiten én nubische geiten geldt, dat u bij opgave moet vermelden of het dier al eens gelamd heeft of niet. Tevens aangeven of de bok/geit opgenomen moet worden door de inspecteurs.

De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de voorwaarden om er samen een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving en evenzo vele bezoekers.

Met hartelijke groeten, namens de besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer,

Karin de Haas                                                 Theo van der Meer
Secretaris fokcommissie Nubische geiten     Voorzitter fokcommissie Boergeiten


18 februari 2023


Met veel genoegen nodigen wij jullie, fokkers, houders en liefhebbers van Nubische geiten uit voor onze jaarvergadering fokgroep Nubische 2023

Datum: zaterdag 18 februari 2023
Locatie: Kinderboerderij De Oude Hofstede
Bovenbuurtweg 3
6717XA Ede

Tijd: aanvang 10.00 uur tot 12.00 uur
Koffie/thee met vlaai en lunch inbegrepen
Agenda volgt begin januari 2023

Aanmelden kan t/m 1 februari 2023 uitsluitend d.m.v. een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen of bellen naar 06-51713967 (op werkdagen na 17.30 uur, zaterdag/zondag van 9.00 uur tot 20.00 uur)
Graag aantal personen vermelden en of u deelneemt aan de lunch

Wij verheugen ons op jullie aanmeldingen en aanwezigheid.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur fokgroep Nubische


12 maart 2021

Beste fokkers en liefhebbers van het Nubische ras,
Namens het bestuur van de Fokgroep Nubische Geiten nodigen wij U uit voor de jaarlijkse ledenvergadering 2021.
Deze ledenvergadering zal online plaatsvinden op vrijdag 12 maart 2021 om 20.00 uur en zal via Microsoft Teams gehouden worden.
U kunt zich aanmelden om aan deze ledenvergadering deel te nemen d.m.v.
een mail te sturen voor 10 maart 2021 naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U krijgt dan na uw aanmelding ruim voordat de ledenvergadering plaatsvindt de algemene informatie over
Teams-vergaderingen en een link om op vrijdag 12 maart in te loggen.
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen via 06-51713967 (op werkdagen na 18.00 uur, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur).

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Karin de Haas
secretaris Fokgroep Nubische Geiten


4 april 2020

Beste fokkers en belangstellenden van het Nubische ras,

In navolging van het kabinet opgelegde maatregelen omtrent het Corona virus heeft het bestuur van Fokcommissie Nubische besloten om de ledenvergadering van 4 april a.s. af te gelasten. Wij zullen de fokkers en belangstellenden op de hoogte houden via mail en onze website www.nubischegeiten.org

Met vriendelijke groet,

Bestuur Fokcommissie Nubische


Beste Nubische geitenvrienden,

Met veel genoegen nodigen wij jullie, fokkers, houders en liefhebbers van Nubische geiten uit voor onze jaarvergadering.

Wij zien jullie graag op zaterdag 4 april 2020 in het Manege Heeten aan de Schöpkesdijk 1 in Heeten.

Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang vergadering om 10.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur.
Na de vergadering nodigen wij jullie (na aanmelding) uit voor een broodjesbuffet dat wordt aangeboden door de FNG.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen, met onder andere de stand van zaken Europese Erkenning
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar 2019
4. Inspectieseizoen en keuringen 2019 door Theo van der Meer
5. Prijsuitreiking van de Nubische keuring in Heeten
6. Fokster aan het woord door Lisa van Vliet-van Heijningen
7. Bepalen van de activiteiten in 2020, zoals Dag van het Schaap op 6-6-2020, inspectiemomenten 2020, stallendag
8. Rondvraag
9. Sluiting uiterlijk 12.30 uur

Wij verzoeken jullie deelname kenbaar te maken vóór 28 maart 2019 aan Karin de Haas tel. nr. 06-51713967 (op werkdagen na 17.30 uur, zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur) of per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alleen dan kunnen we de kwaliteit en gastvrijheid, die wij zo graag in onze bijeenkomsten vasthouden, garanderen.
Wij verheugen ons nu al op jullie aanmeldingen en aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur FNG


 8 juni 2019

Beste fokkers,

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op zaterdag 8 juni 2019
de landelijke CW keuring én inspectie dag voor het Nubische- en Boergeitenras.

Voor wat betreft de regels ten aanzien van Q-koorts / status gezondheid geldt:

Er kan deel genomen worden met lammeren die niet gevaccineerd zijn die jonger zijn dan 3 maanden (geboren na 8 maart 2019), en met lammeren die 2 x Q-koorts gevaccineerd zijn, die zullen dan op de keuring van 8 juni minimaal 4,5 maand oud zijn (en geboren voor 26 januari 2019).
De volwassen geiten moeten Q-koorts geënt zijn en ook de herhalingsinentingen gehad hebben.
Bovendien moeten de entingen geregistreerd zijn bij IDR-online met de zogenaamde vaccinatie behandeling vlagmelding waarbij datum, dierenarts en batchnummer geregistreerd moeten worden.
Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan een keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening.

Wij melden de keuring centraal aan via geitenkeuring.nl en zullen daar ook de check laten doen op de vlagmelding. Daarom hebben wij ook uw machtiging en LNV relatienummer nodig.
Tevens checken wij voorafgaand aan de keuring bij de GD of inzenders een geldig certificaat hebben.
Indien uw status dan niet certificaatwaardig is of er niet aan de eisen van q-koorts vlaggen melding wordt voldaan dan kunt u niet deelnemen.

Aanvoer van de dieren kan vanaf ±08:30 uur tot 9:30 uur. Stro is aanwezig in de manege. En langs de rand van de manege hebben we touw gespannen waar u uw geiten aan vast kan maken.

Om voor de inzenders de kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat bij de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. Na toestemming van de dierenarts mogen uw geiten naar binnen. Nadat de dierenarts het terrein verlaten heeft worden er natuurlijk geen dieren meer toegelaten tot de keuring, dus zorg dat u op tijd aanwezig bent.
De deelname aan de keuring en inspectie dag is net als vorig jaar gratis. De start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur.

Prijzen zullen uitgereikt worden op de ledenvergaderingen van de beide fokgroepen begin 2020.

De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021.
Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een kantine is aanwezig.
Er zijn tijdens de keuring rasgebonden inspecteurs aanwezig om uw dieren op te kunnen nemen.
Graag bij opgave van uw dieren aangeven of deze geïnspecteerd moeten worden.

U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk 17 mei 2019.

Inschrijvingen na 17 mei worden niet geaccepteerd.

Gevraagd worden lammeren, overlopers, geiten, boklammeren en volwassen bokken.

Tijdens deze keuring zal voor het Nubische ras de Claycroft wisselschaal voor beste Nubische geit en beste Nubische bok worden uitgereikt.

Inschrijving kan via een mail voor Boergeiten aan Theo van der Meer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
en voor Nubische geiten aan Karin de Haas Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van uw naam, UBN, en naam/levensnummer van de geit/overloper of bok. Voor boergeiten geldt, dat u bij opgave moet vermelden of het dier al eens gelamd heeft of niet. Tevens aangeven of de bok/geit opgenomen moet worden door de inspecteurs.

De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de voorwaarden om er samen een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving en evenzo vele bezoekers.

Met hartelijke groeten, namens de besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer,


Ivar ten Tuynte                                                Theo van der Meer
Voorzitter fokcommissie Nubisch                Voorzitter fokcommissie Boer


6 april 2019

 

Beste Nubische geitenvrienden, 

 
Met veel genoegen nodigen wij jullie, fokkers, houders en liefhebbers van Nubische geiten uit voor onze jaarvergadering. 
 
Wij zien jullie graag op zaterdag 6 april 2019 in het Manege Heeten aan de Schöpkesdijk 1 in Heeten.
 
Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang vergadering om 10.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur. 
Na de vergadering nodigen wij jullie uit voor een broodjesbuffet dat wordt aangeboden door de FNG. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen, met onder andere de stand van zaken Europese Erkenning 
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar 2018
4. Inspectieseizoen en keuringen 2018 door Theo van der Meer
5. Prijsuitreiking van de Nubische keuring in Ermelo
6. Fokster aan het woord 
7. Bepalen van de activiteiten in 2019, zoals de landelijke Nubische keuring die we op 8 juni 2019 plannen, de inspectiemomenten en een fokkersdag 
8. Stamboekprogramma ZooEasy 
9.Rondvraag 
10.Sluiting uiterlijk 12.30 uur
 
Wij verzoeken jullie deelname kenbaar te maken voor 30 maart 2019 aan Karin de Haas tel. nr. 06-51713967 (op werkdagen na 17.30 uur) of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Alleen dan kunnen we de kwaliteit en gastvrijheid, die wij zo graag in onze bijeenkomsten vasthouden, garanderen. 
Wij verheugen ons nu al op jullie aanmeldingen en aanwezigheid. 
 
Namens bestuur FNG 

26 mei 2017

 Beste fokkers,

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op vrijdag 26 mei 2017 (de dag na hemelvaart) de landelijke CW keuring én inspectiedag voor het Nubische- en Boergeitenras.

Voor wat betreft de regels ten aanzien van Q-koorts geldt: Er kan deel genomen worden met lammeren die niet gevaccineerd zijn die jonger zijn dan 3 maanden (geboren na 26 februari 2017), en met lammeren die 2 x Q-koorts gevaccineerd zijn, die zullen dan op de keuring van 26 mei minimaal 4,5 maand oud zijn (geboren voor 12 januari 2017). De volwassen geiten moeten Q-koorts geënt zijn en ook de herhalingsinentingen gehad hebben. Bovendien moeten de entingen geregistreerd zijn bij IDR-online met de zogenaamde vaccinatie behandeling vlagmelding waarbij datum, dierenarts en batchnummer geregistreerd moeten worden. Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan een keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening.


Wij melden de keuring centraal aan via geitenkeuring.nl en zullen daar ook de check laten doen op de vlagmelding. Daarom hebben wij ook uw machtiging en LNV relatienummer nodig.Tevens checken wij voorafgaand aan de keuring bij de GD of inzenders een geldig certificaat hebben.

Aanvoer van de dieren kan vanaf ±08:30 uur tot 9:30 uur. Stro is aanwezig in de manege. En langs de rand van de manege hebben we touw gespannen waar u uw geiten aan vast kan maken.

Om voor de inzenders de kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat bij de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. Na toestemming van de dierenarts mogen uw geiten naar binnen. Nadat de dierenarts het terrein verlaten heeft worden er geen dieren meer toegelaten tot de keuring, dus zorg dat u op tijd aanwezig bent.

De deelname aan de keuring en inspectiedag is net als vorig jaar gratis. De start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur. Eventuele prijzen zullen uitgereikt worden op de ledenvergaderingen van de beide fokgroepen begin 2018. De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021. Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een kantine is aanwezig. Uiterlijk 16:00 uur zal de keuring beëindigd zijn. Er zijn tijdens de keuring rasgebonden inspecteurs aanwezig om uw dieren op te kunnen nemen. Graag bij opgave van uw dieren aangeven of deze geïnspecteerd moeten worden.

U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk 1 mei. Gevraagd worden lammeren, overlopers, geiten, boklammeren en volwassen bokken. Tijdens deze keuring zal voor het Nubische ras de Claycroft wisselschaal voor beste Nubische geit en beste Nubische bok worden uitgereikt. Inschrijvingen na 1 mei kunnen niet geaccepteerd worden.

Inschrijving kan via een mail aan Piet van Haperen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) onder vermelding van uw naam, UBN, en naam / levensnummer van de geit. Voor boergeiten geldt, dat u bij opgave moet vermelden of het dier al eens gelamd heeft of niet. Tevens bij Piet van Haperen aangeven of de bok/geit opgenomen moet worden door de inspecteurs.

De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de voorwaarden om er samen een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving en evenzo vele bezoekers.

Samenvatting:

  • Aanmelden van uw geiten bij Piet van Haperen tot uiterlijk 1 mei onder vermelding van wens tot stamboekopname per dier, bij Boer vermelden of een dier al eens gelamd heeft
  • Vanwege de aan en afvoermelding die wij centraal regelen hebben wij uw machtiging nodig en uw LNV relatienummer, dit nummer moet u doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Deelnemende dieren zijn 2 x q-koorts geënt vanaf een leeftijd van 4,5 maanden. Lammeren jonger dan 3 maanden op 26 mei (dag van de keuring) behoeven geen q-koorts enting.
  • Elke fokker dient van elk dier met een q-koorts vaccinatie een vlagmelding te doen bij IDR online voor 1 mei 2017
  • De dierenarts is aanwezig van 8:30 tot 9:30 uur om de dieren te keuren voordat deze de manege in mogen, na die tijd worden er geen dieren meer toegelaten tot de manege

Met hartelijke groeten, namens de besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer,

Ivar ten Tuynte  en  Theo van der Meer

Voorzitter fokcommissie Nubisch en Voorzitter fokcommissie Boer


11 februari 2017

Beste Nubische geitenvrienden,

Met veel genoegen nodigen wij jullie, fokkers, houders en liefhebbers van Nubische geiten uit voor onze jaarvergadering.
Wij zien jullie graag op zaterdag 11 februari 2017 in de manege Heeten aan de Schöpkesdijk 1 te Heeten, de plek waar wij ook onze landelijke keuring in 2015 gehouden hebben.
Inloop vanaf 9.00 uur ,aanvang vergadering om 9.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur.
Na de vergadering nodigen wij jullie uit voor een broodjesbuffet dat wordt aangeboden door de FNG.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen, met onder andere stand van zaken Europese Erkenning en gevolgen voor het Nubische fokregelement.
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar 2016.
4. Prijsuitreiking kampioenen en reservekampioenen van de Nubische keuring in Ermelo

5. Pauze
6. Activiteiten 2017, zoals de landelijke Nubische keuring (vrijdag 26 mei 2017) en andere evenementen
7. Terugkoppeling informatie en actiepunten uit scholingscommissie door Theo van der Meer
8. interesse in toetreden tot bestuur
9.Rondvraag

10.Sluiting uiterlijk 12.30 uur.
Wij verzoeken jullie deelname kenbaar te maken voor 3 februari 2017 aan Karin de Haas tel. nr. 06-51713967 (op werkdagen na 17.30 uur) of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , alleen dan kunnen we de kwaliteit en gastvrijheid, die wij zo graag in onze bijeenkomsten vasthouden, garanderen.
Wij verheugen ons nu al op jullie aanmeldingen en aanwezigheid.
Voor de komende tijd hele fijne dagen en een veilige jaarwisseling.

Namens bestuur FNG


11 juni 2016

Deelname Nubische en Boergeit fokcommissies aan Dag van het Schaap op 11 juni 2016.
Beste Nubische en Boergeit fokkers
Het is weer tijd om aandacht te vragen voor de eerste landelijke geitenkeuring van onze beide fokcommissies. Dit jaar is na overleg met de fokkers tijdens en na de voorjaarsvergadering besloten om acte de préséance te geven op de Dag van het Schaap.
Deze keuring voor de rassen Nubisch en Boergeit wordt derhalve gehouden op zaterdag 11 juni in Ermelo tijdens "De dag van het schaap 2016" (http://www.dagvanhetschaap.nl).
Door de keuze voor de keuring op de “grootschalige” Dag van het Schaap hebben wij te maken met meerdere instanties die toezicht houden op de veiligheid en gezondheid van u, uw dieren en de bezoekers. Uw dieren moeten CAE/CL vrij zijn, en geënt of vrijgesteld van de Q-koorts behandeling en registratie bij de GD respectievelijk eI&R in het register.
De organisatie is gehouden aan het weren van lammeren geboren tussen 29 januari en 11 maart 2016!
De keuring staat open voor Nubische en Boergeit geiten, bokken en overlopers, bij Boergeiten vermelden wel of niet nooit gelamd. Voor de geit en bok lammeren gelden de regels geboren voor 29 januari en 2 x geënt of geboren na 11 maart 2016.
Wij rekenen geen geld voor deelname aan de keuring, ook geen borg voor halsnummers, en verkopen ook geen catalogi. Deze wordt als PDF beschikbaar gesteld op de site van NOG, Boergeiten en Nubische geiten. De deelnemers krijgen de catalogus vóór de keuring gemaild. Halsnummers krijgt u bij de administratie in de hal, mochten er halsnummers verloren gaan dan zullen wij de kosten moeten verhalen op de betroffen inzender.
Let op: uiterste aanmelddatum 11mei 2016!
Uw aanmelding dient vóór 11 mei bij Gerard Bos binnen te zijn. Vanaf vandaag verzoeken wij u om uw dieren op te geven voor de keuring bij Gerard Bos, dat kan per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van:
-rubriek: geit, bok, overloper, boklam, geitlam, boergeit wel (ooit) gelamd, boergeit nooit gelamd
-naam dier
-geboortedatum
-geslacht m/v
-idr-nummer
Iedere inzender krijgt twee toegangskaarten en een parkeerkaart voor het evenement.
De dieren worden door de centrale organisatie van de Dag van het Schaap bij I&R aangemeld en weer afgemeld.
Daarom is het volgende belangrijk: met de aanmelding voor deze keuring geeft u toestemming aan organisatie van de Dag van het Schaap om de benodigde e-I&R meldingen ten behoeve van aan- en afvoer voor de deelname op 11 juni 2016 te melden in de centrale databank van het de RVO, en om uw vlag als bewijs van het vaccineren voor Q-koorts te melden in de eI&R databank van de RVO.
De aanvoer van dieren dient tussen 9.45 en 10.00 uur plaats te vinden. Een aanwezige dierenarts van de Dag van het Schaap organisatie zal de check in de hal/ aan de poort doen.
Als inzender dient u vervoersbewijzen voor aan- en afvoer mee te nemen, alsmede het bewijs dat uw dieren Q-koorts geënt zijn (indien van toepassing) , en de eigen gezondheidsverklaring van uw dieren/stal die u kunt downloaden van SG-online bij de tab certificaten. Deze formulieren dient u in te leveren bij de administratie op de keuring.
De organisatie stelt als eis, vanwege het publiekskarakter van de Dag van het Schaap met heel veel betalende bezoekers die waar voor hun geld willen zien, dat u met uw dieren tot
17.00 uur in de hal blijft. Derhalve hebben wij besloten om de keuring om 10.30 te starten en rond 16.00 te laten eindigen. We beginnen met de melkgevende dieren! Daarna komen de lammeren, de overlopers en de bokken aan de beurt. Opnemen van dieren is ook mogelijk, dit zal in het “openbaar” in de keuringsring geschieden na afloop of tijdens een daarvoor ingeruimde tijd tijdens de keuring. Bij aanvang van de keuring ’s morgens graag aangeven welke van uw dieren opgenomen moeten worden.
Tijdens de dag zal ook een rassenpresentatie van de overige aanwezige geiten van de rassen Wit, Toggenburger, Bont en British Toggenburger georganiseerd worden.
De exacte tijdsindeling zal later volgen, u kunt een en ander vernemen in de catalogus die wij u als inzender begin juni digitaal zullen doen toekomen.
Wij verheugen ons op uw deelname!
Met vriendelijke groeten

De besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer.

 


 6 Februarie 2016

Beste Nubische geitenvrienden.
Met veel genoegen nodigen wij jullie, fokkers, houders en liefhebbers van Nubische geiten uit voor onze voorjaarsvergadering.
In tegenstelling tot eerdere jaren hebben we de vrijdagavond verlaten en mede vanwege de verbouwing van de Kiekmure in Harderwijk voor een andere locatie gekozen.
Wij zien jullie graag op zaterdagmiddag 6 februari 2016 in de manege Heeten aan de Schöpkesdijk 1 te Heeten, de plek waar wij ook onze landelijke keuring houden.
Inloop vanaf 13.00, aanvang vergadering om 13.30 tot uiterlijk 16.30, en zoals jullie van onze vergadering gewend zijn met koffie, thee en fris.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar 2015
4. Nubische fokker aan het woord
5. Prijsuitreiking kampioenen en reservekampioenen van de Nubische landelijke keuring in Heeten
6. Pauze
7. Stand van zaken met betrekking van de stamboek erkenning door Engel Kupers
8. Activiteiten 2016, zoals de landelijke Nubische keuring in andere evenementen
9. Een update van de toekomstbestendigheid van de NOG door Theo van der Meer
10.Samengaan van de fokgroepen Nubisch en Boer
11.Rondvraag
12.Sluiting uiterlijk 16.30 uur.

Wij verzoeken jullie deelname kenbaar te maken aan Karin de Haas tel. Nr. 06-51713967 (op werkdagen na 17.30 uur) of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , alleen dan kunnen we de kwaliteit en gastvrijheid, die wij zo graag in onze bijeenkomsten vasthouden, garanderen.
Wij verheugen ons nu al op jullie aanmeldingen en aanwezigheid.
Voor de komende tijd hele fijne kerstdagen en een veilige jaarwisseling.
Namens bestuur FNG


15 mei 2015

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op vrijdag 15 mei (de dag na hemelvaart) de landelijke CW keuring voor het Nubische- en Boergeitenras.
Gevraagd worden lammeren, overlopers, geiten, boklammeren en volwassen bokken.
Voor zowel voor het Nubische als Boergeitenras geldt dat alle bokken in Heeten welkom zijn, echter bokken ouder dan 1 jaar dienen in de kar te blijven tot het moment van keuren.
Tijdens deze keuring zal voor het Nubische ras de Claycroft wisselschaal voor beste Nubische geit en beste Nubische bok worden uitgereikt.

Vanuit het Platform KSG hebben wij het volgende vernomen over keuringen.
" Het overleg met EZ over besloten keuringen zit in een impasse, (met andere woorden op dit moment bestaat er geen besloten keuring, de keuring die wij organiseren is open en moet dus aan alle eisen van de overheid met betrekking tot keuringen voldoen) en uit onderzoek van de VWA bleek dat van heel veel dieren die vorig jaar naar een keuring zijn gegaan geen vlagmeldingen in I&R (het in het systeem kenbaar maken dat geiten en lammeren gevaccineerd zijn) zijn gedaan"
Het platform geeft aan dat er eerst vertrouwen moet komen bij het ministerie voordat er weer aan tafel gegaan wordt om keuringen laagdrempeliger te kunnen organiseren. Tevens moeten wij dit voorjaar rekening houden met een controle door de VWA, aldus het platform.
Met andere woorden, jullie kunnen deelnemen met lammeren die niet gevaccineerd zijn die jonger zijn dan 3 maanden, en met lammeren die 2 x Q-koorts gevaccineerd zijn, en die zullen dan op de keuring van 15 mei een 4,5 maand of ouder zijn. Volwassen dieren moeten Q-koorts geënt zijn en ook de herhalingsinentingen gehad hebben. Bovendien moeten de entingen geregistreerd zijn bij IDR-online met de zogenaamde vaccinatie behandeling vlagmelding waarbij datum, dierenarts en batchnummer geregistreerd moeten worden.

Wij melden de keuring centraal aan via geitenkeuring.nl en zullen daar ook de check doen op de vlagmelding.
De tentoon te stellen of de te keuren schapen of geiten moeten door een dierenarts klinisch worden onderzocht, wij kiezen voor een dierenarts bij de ingang van het terrein van de keuring waarbij de geiten onderzocht voordat de dieren toegang krijgen tot de manege. De geiten worden uitsluitend op de plaats aangevoerd en van de plaats afgevoerd met vervoermiddelen waarvoor krachtens de Wegenverkeerswet 1994 een kentekenbewijs of registratiebewijs is afgegeven. De dieren worden zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of keuring rechtstreeks vervoerd naar het bedrijf van herkomst.
Eenieder, die het deel van de plaats, waar de dieren verblijven, betreedt of verlaat, ontsmet zijn schoeisel door middel van voorzieningen, die duidelijk zichtbaar aanwezig zijn bij elke in- en uitgang van voornoemd deel van de plaats. Op de plaats zijn voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen één of meer installaties aanwezig die water leveren van voldoende druk voor een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting. Voordat een vervoermiddel, dat geladen is met geiten, de plaats verlaat, reinigt en ontsmet de bestuurder de wielen en wielkasten van dat vervoermiddel. Deze reiniging en ontsmetting geschiedt op een verharde en voor water ondoordringbare ondergrond. Bij de installatie of inrichting voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen is een lekvrije en afsluitbare voorziening voor de tijdelijke opslag en afvoer van mest en strooisel aanwezig.
Voor de volledigheid, dit zijn alle regels waar wij ons aan moeten houden :
De organisator stelt ten minste 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de tentoonstelling of keuring zal plaatsvinden de NVWA schriftelijk in kennis van naam, adres en telefoonnummer van de organisator van de tentoonstelling of keuring, de datum en plaats, alsmede het UBN van de plaats, waar de schapen of geiten worden tentoongesteld of gekeurd.
De tentoon te stellen of de te keuren schapen of geiten moeten door een dierenarts klinisch worden onderzocht. Dit kan, naar keuze, op twee manieren:
1. De houder of eigenaar laat de dieren binnen vijf dagen voorafgaand aan de tentoonstelling of keuring door een dierenarts klinisch onderzoeken. De dierenarts stelt van dit onderzoek een gezondheidsverklaring op.
2. De dieren worden door een dierenarts bij het terrein van de keuring of tentoonstelling onderzocht voordat de dieren toegang krijgen tot het terrein.
De tentoon te stellen of te keuren dieren worden uitsluitend op de plaats aangevoerd en van de plaats afgevoerd met vervoermiddelen waarvoor krachtens de Wegenverkeerswet 1994 een kentekenbewijs of registratiebewijs is afgegeven.
Op de plaats zijn tegelijk met runderen, schapen of geiten geen andere evenhoevigen aanwezig. De plaats is zodanig ingericht dat verschillende aanwezige diersoorten niet met elkaar in contact kunnen komen.
De dieren worden zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of keuring rechtstreeks vervoerd naar:
• een in Nederland gelegen slachthuis, of
• het bedrijf van herkomst.
Het is ook toegestaan om de afkomstig van verschillende bedrijven, op één vervoermiddel te verzamelen ten behoeve van het vervoer naar een tentoonstelling of keuring en dezelfde dieren na afloop van de tentoonstelling of keuring hetzij op de bedrijven van herkomst hetzij op een slachterij af te leveren.
Eenieder, die het deel van de plaats, waar de dieren verblijven, betreedt of verlaat, ontsmet zijn schoeisel door middel van voorzieningen, die duidelijk zichtbaar aanwezig zijn bij elke in- en uitgang van voornoemd deel van de plaats.
Op de plaats zijn voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen, waarmee evenhoevigen worden vervoerd, één of meer installaties aanwezig die water leveren van voldoende druk voor een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting.
Voordat een vervoermiddel, dat geladen is met dieren, de plaats verlaat, reinigt en ontsmet de bestuurder de wielen en wielkasten van dat vervoermiddel. Deze reiniging en ontsmetting geschiedt op een verharde en voor water ondoordringbare ondergrond. Bij de installatie of inrichting voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen is een lekvrije en afsluitbare voorziening voor de tijdelijke opslag en afvoer van mest en strooisel aanwezig.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of keuring worden de verharde terreindelen van de plaats gereinigd en ontsmet met een installatie als bedoeld in bijlage 3, onderdeel 20.van de regeling dierziektepreventie.
De organisator houdt een administratie bij bestaande uit de I&R meldingen (aanvoer en afvoer), originele gezondheidsverklaringen en de kentekens van de vervoermiddelen waarmee de dieren zijn aan- en afgevoerd. De bewaartermijn is ten minste drie maanden.
De organisator houdt de administratie zodanig bij dat de met toezicht belaste ambtenaren op basis hiervan alle aan- en afgevoerde dieren en de gebruikte vervoermiddelen eenvoudig kunnen traceren.
Wij zullen ons aan de regels houden, wij verwachten van u als inzender hetzelfde.

Hiermee wordt u uitgenodigd uw dieren in te schrijven voor deze keuring. Het betreft een keuring voor certificaathoudende bedrijven voor CAE en CL. Van de gezondheidsrisico's bij het deelnemen aan iedere keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico's zijn dan ook voor eigen rekening. We gaan er van uit dat u op een respectvolle, faire en verantwoordelijke wijze omgaat met de inschrijving en dat u bij (het vermoeden van) aanwezigheid van een besmettelijke ziekte in uw stal de dieren thuis zult laten.
Wij als keuringsorganisatie checken voorafgaand aan de keuring bij de GD of de inzenders een geldig certificaat hebben.

Om voor de inzenders kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat in de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. De inschrijving is net als vorig jaar gratis.
Prijzen zullen uitgereikt worden op de ledenvergaderingen van de beide fokgroepen begin 2016.

De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021.
Aanvoer van de dieren kan vanaf ±08:30 uur tot 9:30 uur,nadat de dieren zijn gekeurd door de dierenarts ter plaatse, start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur.
Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een keuken / kantine is aanwezig. Uiterlijk 16:00 uur zal de keuring beëindigd zijn.
Er is tijdens de keuring een inspecteur aanwezig om uw dieren op te kunnen nemen.

U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk 1mei. Inschrijvingen na 1 mei kunnen en zullen niet meer geaccepteerd worden. Inschrijving kan via een mail aan Gerard Bos (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of door hem de dieren telefonisch door te geven (035-6562774) onder vermelding van uw naam, UBN, en naam / levensnummer van het dier.
Voor de dieren van het boergeitenras geldt, dat u bij opgave moet vermelden of het dier al eens gelamd heeft of niet.

Stro is aanwezig in de manege.
Na afloop dient u zorg te dragen voor het afvoeren van het stro in de daarvoor gereserveerde container.
Er zal gekeurd worden in 1 ring. Er zijn stoelen aanwezig die klaargezet zullen worden bij de ringen.

De administratie van aan/afvoer van uw dieren dient u zelf te verzorgen via IDR online. Voor de volledigheid merken we hierbij op dat u de dieren (alleen op de dag zelf) van tevoren digitaal kunt afvoeren van uw bedrijf en aanvoeren naar de manege in Heeten, die voor die keuringsdag over een certificaathoudend UBN beschikt, het UBN van de manege Heeten is 6210021.

De organisatie draagt er zorg voor dat de keuring is aangemeld bij de VWA.

De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de meeste voorwaarden er een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving. Eén voorwaarde voor gezelligheid brengt u zelf mee: een goed humeur en sportieve instelling.

Samenvatting van uw rol:
• Inschrijving van uw dieren bij Gerard Bos tussen heden en uiterlijk 1mei
• Deelnemende dieren zijn 2 x q-koorts geënt en zijn dus ouder dan 4,5 maanden of jonger dan 3 maanden op 15 mei (dag van de keuring).
• Elke fokker dient van elk dier met een q-koorts vaccinatie een vlagmelding te doen bij IDR online voor 1 mei 2015
• Administratie van de dierbewegingen (aan en afvoer) geschiedt door de fokker zelf bij IDR online (op de dag van de keuring)
• Sportiviteit, verantwoordelijk gedrag en een goed humeur
• Nette teruggave van de labels, waarvoor u bij aanvang van de keuring borg betaalt van € 5,-
• Opruimen na afloop van het stro op de plek waar uw dieren stonden.

 


 

23 Januari 2015 

Met groot genoegen nodigen wij de fokkers, liefhebbers en geïnteresseerden in het Nubische ras uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering. Deze zal plaats vinden op vrijdag 23 januari 2015 om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in Sociaal Centrum "de Kiekmure" Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.
Naast veel informatie die wij met u willen delen is er ook de prijsuitreiking van de landelijke kampioenen uit Ermelo.
In verband met de organisatie verzoeken wij u uw aanwezigheid te melden bij Karin de Haas via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 06-51713967 (graag op werkdagen na 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 22.00 uur)
Wij hopen op een grote opkomst, voor een hapje en drankje wordt gezorgd,
Graag zien wij u op 23 januari 2015.
Agenda (o.v.b.) van de jaarvergadering van de Fokgroep Nubisch welke gehouden zal worden op vrijdagavond 23 januari 2015 in Sociaal Centrum "De Kiekmure" te Harderwijk.
Aanvang vergadering 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Terugblik op en evaluatie van het afgelopen jaar (2014)
4. Presentatie keurmeestersavontuur door Herman Hoekstra
5. Prijsuitreiking kampioenen en reservekampioenen van de Nubische landelijke keuring Ermelo 2014
6. Presentatie Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
7. Fokker aan het woord
8. Plannen voor 2015
9. Rondvraag
10. Sluiting uiterlijk 22.30 uur 


 

31 mei 2014

Beste Nubische fokkers en liefhebbers van dit ras,

Het is weer tijd om aandacht te vragen voor de eerste geitenkeuring van dit jaar.
Dit is de landelijke keuring Nubische en Boergeit dat wordt gehouden op zaterdag 31 mei te Ermelo tijdens "De dag van het schaap".
Hieronder vindt u alle informatie waar u de dieren kunt opgeven en onder welke voorwaarde.


Organisatie landelijke keuring Boer en Nubische geiten komt in volgende fase.
Let op: Nú aanmelden, uiterste aanmelddatum 21 april 2014!

 
De organisatie van de landelijke keuring, die dit jaar samen valt met de Dag van het Schaap in Ermelo, loopt op rolletjes. Door de betrokkenheid van de organisatie van de “grootschalige” Dag van het Schaap hebben wij dit jaar te maken met meerdere instanties die toezicht houden op de veiligheid en gezondheid van u, uw dieren en de bezoekers. Zowel de GD als de NVWA zien toe op de gezondheid status van inzenders en dieren. Dit  houdt in dat uw dieren CAE/CL vrij moeten zijn, en minimaal twee keer geënt tegen Q-koorts. Het houdt ook in dat uw aanmelding vóór 21 april bij Gerard Bos moet binnen zijn, daarna gaan de organisaties aan de gang met het controleren van gezondheidstatus.
Wij zijn inmiddels dus aangekomen bij het moment waarop wij u de gelegenheid geven om uw dieren op te geven voor de keuring.
 
De keuring staat open voor Nubische geiten, bokken en overlopers. Daarnaast voor boklammeren en geitlammeren die geboren zijn voor 10 februari 2014. Lammeren die geboren zijn na 10 februari kunnen niet voldoen aan de door de GD gestelde eisen voor Q-koortsenting en worden daarom ook niet geaccepteerd op deze keuring. 
 
Wij verzoeken u uw dieren nu op te geven bij Gerard Bos, dat kan per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding van:
-rubriek: geit, bok, overloper, boklam, geitlam
-naam dier
-geboortedatum
-geslacht m/v
-idr-nummer
 
Of per post, maar zorg dan dat Gerard op tijd zijn aanmeldingen binnen heeft.
GerardBos
Stichts End 78a
1244 PR Ankeveen
035-6562774
 
Iedere inzender krijgt twee toegangskaarten en een parkeerkaart voor het evenement. 
De dieren worden door de centrale organisatie aangemeld en weer afgemeld.
De aanvoer van dieren dient tussen 8.45 en 9.30 uur plaats te vinden, dit in verband met de aanwezigheid van de dierenarts aan de poort die uw dieren checkt.
 
Nadere details volgen in een latere fase. Voor nu is het belangrijk dat u uw dieren opgeeft voor de keuring.

 

24 januari 2014

 Met groot genoegen nodigen wij de fokkers,  liefhebbers en geïnteresseerden in het Nubische ras uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering. Deze zal plaats vinden op vrijdag 24 januari 2014 om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in Sociaal Centrum "de Kiekmure" Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.

Naast veel informatie, met spannende en verassende elementen, die wij met u willen delen is er ook de prijsuitreiking van de landelijke kampioenen uit Heeten.

In verband met de organisatie verzoeken wij u uw aanwezigheid te melden bij Karin de Haas via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 06-51713967 (graag op werkdagen na 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 9.00 uur tot 22.00 uur)

Wij hopen op een grote opkomst, voor een hapje en drankje wordt gezorgd,

Graag zien wij u op 24 januari 2014.

 

Agenda van de jaarvergadering van de Fokgroep Nubische.

Aanvang vergadering 20.00 uur

Opening

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugblik op en evaluatie van het afgelopen jaar (2013)

Presentatie van geitenkeuringen in Engeland  van 2000 t/m 2013 door Goffe de Boer

Prijsuitreiking kampioenen en reservekampioenen van de Nubische landelijke keuring Heeten 2013

Presentatie van het Ziegentreffen door Engel Kupers

Plannen voor 2014

Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.30 uur

Gedurende  de vergadering staan we stil bij 25 jaar Nubische  geiten

onder de vlag van de NOG.

–terugblik

- interviews

-video opnamen/foto's keuringen

-toppers

-25 jaar opname Nubische geiten en bokken door  Jan van Burgsteden

Halverwege hebben we pauze met een verrassend element.


 

 Nederlandse Organisatie  voor de Geitenfokkerij

 

Aan:  Alle fokkers en liefhebbers van Nubische geiten en Boergeiten 
Van:  NOG fokcommissie Nederlandse Nubische geit  
         NOG fokcommissie Nederlandse Boergeit
Betreft:  Uitnodiging fokkers op zaterdag 27 juli 2013

Beste fokkers en liefhebbers,


Op zaterdag 27 juli aanstaande organiseren de NOG fokcommissies van de Nubische- en Boergeiten een gezamenlijke fokkersdag.

Dit jaar stellen Niko en Janny den Braber ruimte beschikbaar voor de bijeenkomst:
Niko en Janny den Braber Hoogeind 14 4143 LX Leerdam

De invulling van de dag zal er globaal als volgt uit zien:
1. Ontvangst vanaf 10:30 uur met koffie
2. Aanvang van het ochtendprogramma 11:00 uur: 
   a) Presentatie over de focus in de Nubische fokkerij: rasadel met behoud van balans
   b) Presentatie over de focus in de Boergeitfokkerij: bespiering
   c) Meten is weten: het meten van hoogtemaat en singelomtrek
3. Lunch: ± 12:00 uur met broodjes en soep
4. Middagprogramma ± 13:00 uur: aan de hand van geiten wordt de focus in de fokkerij van Nubische geiten en Boergeiten toegelicht
5. Uitleg over het verschil tussen "hoogtemaat" en "ontwikkeling"
6. Bespreken idee van de "culinaire dag" met praktische tips en ideeën voor het produceren en gebruiken van geitenproducten als kaas en vlees
7. Rondvraag en afsluiting van de dag: uiterlijk 15:00 uur

Iedereen is welkom op deze fokkersdag, ook niet- NOG leden. Voor een lichte lunch wordt gezorgd. Als u komt, dan vragen we wel u uiterlijk vrijdag 19 juli op te geven bij (voor Nubische liefhebbers) Karin de Haas (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of (voor Boergeitliefhebbers) Theo van der Meer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Met vriendelijke groet, 
namens de fokcommissies,
Theo van der Meer, voorzitter fokcommissie Nederlandse Boergeit, mede namens 
Ivar ten Tuynte, voorzitter fokcommissie Nederlandse Nubische geit.

 


6 april 2013

Geachte fokkers,

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op vrijdag 10 mei (de dag na hemelvaart) de “besloten” landelijke CW keuring voor het Nubische- en Boergeitenras. Gevraagd worden lammeren, overlopers, geiten, boklammeren en volwassen bokken. Voor  zowel voor het Nubische als Boergeitenras geldt dat alle bokken in Heeten welkom zijn, echter bokken ouder dan 1 jaar dienen in de kar te blijven tot het moment van keuren. Tijdens deze keuring zal voor het Nubische ras de Claycroft wisselschaal voor beste Nubische geit en beste Nubische bok worden uitgereikt.

Hiermee wordt u uitgenodigd uw dieren in te schrijven voor deze keuring. Het betreft een keuring voor certificaathoudende bedrijven voor CAE en CL. Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan iedere keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening. We gaan er van uit dat u op een respectvolle, faire en verantwoordelijke wijze omgaat met de inschrijving en dat u bij (het vermoeden van) aanwezigheid van een besmettelijke ziekte in uw stal de dieren thuis zult laten. Wij als keuringsorganisatie checken voorafgaand aan de keuring bij de GD of de inzenders een geldig certificaat hebben.

Om voor de inzenders kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat in de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. De inschrijving is net als vorig jaar gratis. Prijzen zullen uitgereikt worden op de ledenvergaderingen van de beide fokgroepen begin 2014.

De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021. Aanvoer van de dieren kan vanaf ±08:45 uur, start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur. Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een keuken / kantine is aanwezig. Uiterlijk 16:00 uur zal de keuring beëindigd zijn. Er is tijdens de keuring een inspecteur aanwezig om uw dieren op te kunnen nemen. Let wel: u dient uw dieren voor de kampioenskeuring te laten opnemen. Daarna is dit niet meer mogelijk.

U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk 19 april. Inschrijvingen na 19 april kunnen en zullen niet meer geaccepteerd worden. Inschrijving kan via een mail aan Gerard Bos (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of door hem de dieren telefonisch door te geven (035-6562774) onder vermelding van uw naam, UBN, en naam / levensnummer van het dier. Voor de dieren van het boergeitenras geldt, dat u bij opgave moet vermelden of het dier al eens gelamd heeft of niet.

Stro is aanwezig in de manege. Na afloop dient u zorg te dragen voor het afvoeren van het stro in de daarvoor gereserveerde container. Er zal gekeurd worden in 1 ring. Er zijn stoelen aanwezig die klaargezet zullen worden bij de ringen.

De administratie van aan/afvoer van uw dieren dient u zelf te verzorgen. Voor de volledigheid merken we hierbij op dat u de dieren (alleen op de dag zelf) van tevoren digitaal kunt afvoeren van uw bedrijf en aanvoeren naar de manege in Heeten, die voor die keuringsdag over een certificaathoudend UBN beschikt, het UBN van de manege Heeten is 6210021. In dat geval hoeft u geen vervoersbewijs uit te schrijven. Doet u dit niet dan verwachten wij dat u gebruik maakt van het vervoersbewijs en ons hiervan op de keuring een afschrift verstrekt De organisatie draagt er zorg voor dat de keuring is aangemeld bij de VWA.

De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de meeste voorwaarden er een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving. Eén voorwaarde voor gezelligheid brengt u zelf mee: een goed humeur en sportieve instelling.

Samenvatting van uw rol:
• Inschrijving van uw dieren bij Gerard Bos tussen heden en uiterlijk 19 april
• Administratie van de dierbewegingen online of via vervoersbewijs
• Dieren dienen voorafgaand van de kampioenskeuring te worden opgenomen
• Sportiviteit, verantwoordelijk gedrag en een goed humeur
• Nette teruggave van de labels, waarvoor u bij aanvang van de keuring borg betaalt van € 5,-
• Opruimen na afloop van het stro op de plek waar uw dieren stonden

Met hartelijke groeten, namens de besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer,

Ivar ten Tuynte      Theo van der Meer Voorzitter fokcommissie Nubisch    Voorzitter fokcommissie Boer

 


25 januari 2013

Met groot genoegen nodigen wij de fokkers, liefhebbers en geïnteresseerden in het Nubische ras uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering. Deze zal plaats vinden op vrijdag 25 januari 2013 in Sociaal Centrum “de Kiekmure” Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.

Naast veel informatie die wij met u willen delen zijn er ook de prijsuitreiking van de landelijke kampioenen uit Heeten en bokkenkeuring uit Lexmond. Wij hopen op een grote opkomst, voor hapje en drankje wordt gezorgd,
In verband met de organisatie verzoeken wij u aan te melden, graag willen wij vooraf weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
Graag zien wij u op 25 januari 2013
Agenda van de jaarvergadering van de Fokgroep Nubisch welke gehouden zal worden op vrijdagavond 25 januari 2013 in Sociaal Centrum “De Kiekmure” te Harderwijk.
Aanvang vergadering 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Terugblik op en evaluatie van het afgelopen jaar (2012)
4. Ontwikkelingen structuur NOG door Frans Stolk
5. Prijsuitreiking kampioenen Heeten en Lexmond
6. Pauze
7. Evaluatie 3 jaar scholingscommissie en focus keuringen door Theo van der Meer.
8. Mededelingen activiteiten 2013
9. Rooster van aftreden bestuursleden
10. Rondvraag
11. Sluiting uiterlijk 22.30 uur

18 mei 2012

Geachte fokkers,

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op vrijdag 18 mei (de dag na hemelvaart) de “besloten” landelijke CW keuring voor het Nubische- en Boergeitenras.
Gevraagd worden lammeren, overlopers,geiten en boklammeren. Volwassen Nubische bokken kunnen op 21 juli in Lexmond meedoen op de bokkenkeuring. Tijdens deze bokkenkeuring in Lexmond zal voor het Nubische ras de beste volwassen bok de Claycroft wisselschaal ontvangen.
 Voor het boergeiten ras geldt dat alle bokken in Heeten welkom zijn, echter bokken ouder dan 1 jaar dienen in de kar te blijven tot het moment van keuren.

Hiermee wordt u uitgenodigd uw dieren in te schrijven voor deze keuring. Het betreft een keuring voor certificaathoudende bedrijven voor CAE en CL. Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan iedere keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening. We gaan er van uit dat u op een respectvolle, faire en verantwoordelijke wijze omgaat met de inschrijving en dat u bij (het vermoeden van) aanwezigheid van een besmettelijke ziekte in uw stal de dieren thuis zult laten.
Wij als keuringsorganisatie checken voorafgaand aan de keuring bij de GD of de inzenders een geldig certificaat hebben.

Wat betreft Q-koorts houden we ons aan de in de NOG-nieuwsbrief 2012-1 opgenomen paragraaf:

“Organiseren van keuringen”
Op de jaarvergadering van de Nubische fokcommissie bleek er onduidelijkheid te bestaan over de Q- koorts regels voor keuringen. Navraag bij de VWA gaf de volgende interpretatie.
Alle dieren, die aangevoerd worden op de keuring, moeten vanaf een leeftijd van 3 maanden gevaccineerd zijn tegen Q koorts. Voor de lammeren die nog geen drie maanden oud zijn geldt dat de moeder minimaal 4 weken voor de dekking gevaccineerd moet zijn. Dierenarts rekeningen m.b.t. het vaccineren tegen Q koorts moeten minimaal 2 jaar bewaard worden.

Heeft de keuring een “besloten” karakter dan zijn er volgens het platform KSG geen Q koorts entingen noodzakelijk.

Tot zover het citaat uit de NOG nieuwsbrief..
Later is daar per mail aan toegevoegd:
 Lammeren ouder dan 3 maanden moeten minimaal 1 keer gevaccineerd zijn. Lammeren van 4 maanden oud en ouder moeten minimaal 2 keer gevaccineerd zijn. Alle andere leeftijdsgroepen moeten volgens de regels gevaccineerd zijn (eerste keer 2 maal met een interval van drie weken daarna jaarlijks 1 keer).
Maar aangezien wij gaan voor de “besloten” keuring zijn deze eisen voor deze keuring niet van toepassing.

Om voor de inzenders kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat in de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. De inschrijving is net als vorig jaar gratis. Prijzen zullen eerst uitgereikt worden op de ledenvergaderingen van de beide fokgroepen begin 2013.

De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021.
Aanvoer van de dieren kan vanaf ±08:45 uur, start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur.
Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een keuken / kantine is aanwezig. Uiterlijk 16:00 uur zal de keuring beëindigd zijn.

U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk op 27 april. Inschrijvingen na 27 april kunnen en zullen niet meer geaccepteerd worden. Inschrijving kan via een mail aan Gerard Bos (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of door hem de dieren telefonisch door te geven (035-6562774) onder vermelding van uw naam, UBN, en naam / levensnummer van het dier.
Voor de dieren van het boergeitenras geldt, dat u bij opgave moet vermelden of het dier al eens gelamd heeft of niet.

Uw dieren kunnen op de keuring opgenomen worden in het stamboek, een inspecteur voor beide rassen is aanwezig.

Stro is aanwezig in de manege. Na afloop dient u zorg te dragen voor het afvoeren van het stro in de daarvoor gereserveerde container.
Er zal gekeurd worden in 2 ringen. Er zijn stoelen aanwezig die klaargezet zullen worden bij de ringen.

De administratie van aan/afvoer van uw dieren dient u zelf te verzorgen. Voor de volledigheid merken we hierbij op dat u de dieren (alleen op de dag zelf) van tevoren digitaal kunt afvoeren van uw bedrijf en aanvoeren naar de manege in Heeten, die voor die keuringsdag over een certificaathoudend UBN beschikt, het UBN van de manege Heeten is 6210021.
In dat geval hoeft u geen vervoersbewijs uit te schrijven. Doet u dit niet dan verwachten wij dat u gebruik maakt van het vervoersbewijs en ons hiervan op de keuring een afschrift verstrekt
De organisatie draagt er zorg voor dat de keuring is aangemeld bij de VWA.

De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de meeste voorwaarden er een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving. Eén voorwaarde voor gezelligheid brengt u zelf mee: een goed humeur en sportieve instelling.

Samenvatting van uw rol:
•    Inschrijving van uw dieren bij Gerard Bos tussen heden en uiterlijk op 27 april
•    Administratie van de dierbewegingen online of via vervoersbewijs
•    Sportiviteit, verantwoordelijk gedrag en een goed humeur
•    Nette teruggave van de labels, waarvoor u aan het begin van de keuring borg betaalt van € 5,-
•    Opruimen na afloop van het stro op de plek waar uw dieren stonden

Met hartelijke groeten, namens de besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer,


Ivar ten Tuynte                                            Theo van der Meer
Voorzitter fokcommissie Nubisch                Voorzitter fokcommissie Boer


27 januari 2012

Met groot genoegen nodigen wij de fokkers,  liefhebbers en geinteresseerden in het Nubische ras uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering. Deze zal plaats vinden op 27 januari 2012 in Sociaal Centrum “de Kiekmure” Tesselschadelaan 1 te Harderwijk

Naast veel informatie die wij met u willen delen zijn er ook de prijsuitreiking van de landelijke kampioenen uit Heeten. En voor het eerst in de geschiedenis de verkiezing en de uitreiking van de Nubische Fokgroep Award (Engels voor beloning)

Wij hopen op een grote opkomst, voor hapje en drankje wordt gezorgd,

Graag zien wij u op 27 januari 2012

Agenda van de jaarvergadering van de Fokgroep Nubisch welke gehouden zal worden op vrijdagavond 27 januari 2012 in Sociaal Centrum “De Kiekmure” te Harderwijk.

Aanvang vergadering 20.00 uur

1.       Opening

2.       Ingekomen stukken en mededelingen

3.       Ontstaan van de Claycroftbekers door Engel Kupers

4.       Terugblik op en evaluatie van het afgelopen jaar (2011)

5.       Terugkoppeling vergaderingen van het bestuur van de Fokcommissie met de Scholingscommissie en het NOG bestuur

6.       Nominaties voor de Nubische Fokgroep Award met aansluitend verkiezing

7.       Pauze

8.       Fokboek en jaarverslag

9.       Prijsuitreiking kampioenen en reservekampioenen van de Nubische landelijke keuring Heeten 2011

10.   Voorstel keuringen in 2012

11.   Uitreiking van de Nubische Fokgroep Award 2011

12.   Rondvraag

13.   Sluiting uiterlijk 22.30 uur


15 maart 2011

Geachte fokkers,


De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op vrijdag 3 juni (de dag na hemelvaart) de landelijke CW keuring voor het Nubische- en Boergeitenras.
Hiermee wordt u uitgenodigd uw dieren in te schrijven voor deze keuring. Het betreft een keuring voor certificaathoudende bedrijven voor CAE en CL. Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan iedere keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening. We gaan er van uit dat u op een respectvolle, faire en verantwoordelijke wijze omgaat met de inschrijving en dat u bij (het vermoeden van) aanwezigheid van een besmettelijke ziekte in uw stal de dieren thuis zult laten.
Wij als keuringsorganisatie checken voorafgaand aan de keuring bij de GD of de inzenders een geldig certificaat hebben.
Om voor de inzenders kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat in de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. De inschrijving is gratis.
Prijzen zullen eerst uitgereikt worden op de respectievelijke ledenvergaderingen begin 2012, waarmee we dan ook wat extra aandacht kunnen besteden aan een persoonlijk karakter van de prijzen.
De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021.
Aanvoer van de dieren kan vanaf ±08:45 uur, start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur. Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een keuken / kantine is aanwezig. Uiterlijk 16:00 uur zal de keuring beëindigd zijn.
U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk op 1 mei. Inschrijvingen na 1 mei kunnen en zullen niet meer geaccepteerd worden. Inschrijving kan via een mail aan Gerard Bos (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of door hem de dieren telefonisch door te geven (035-6562774) onder vermelding van uw naam, UBN, en naam / levensnummer van het dier.
Gevraagd worden lammeren, overlopers en geiten en ook uw bokken kunnen aan de keuring meedoen.
Uw vrouwelijke dieren en boklammeren tot een leeftijd van 6 maanden kunt u in de manege stallen, voor de oudere bokken wordt gevraagd deze in de kar te laten staan tot het moment van keuren en deze onmiddellijk na de rubriekskeuring weer terug te zetten in uw kar.
Uw dieren kunnen op de keuring opgenomen worden in het stamboek, een inspecteur voor beide rassen is aanwezig.
Stro is aanwezig in de manege. Er zal gekeurd worden in 2 ringen. De inzenders en publiek kunnen beschikken over stoelen die klaargezet zullen worden bij de ringen.
De organisator vraagt u de administratie van aan/afvoer van uw dieren zelf te verzorgen. Voor de volledigheid merken we hierbij op dat u de dieren (alleen op de dag zelf) van tevoren digitaal kunt afvoeren van uw bedrijf en aanvoeren naar de manege in Heeten, die voor die keuringsdag over een certificaathoudend UBN beschikt, het UBN van de manege Heeten is 6210021.
In dat geval hoeft u geen vervoersbewijs uit te schrijven. Doet u dit niet dan verwachten wij dat u gebruik maakt van het vervoersbewijs en ons hiervan op de keuring een afschrift verstrekt
De organisatie draagt er zorg voor dat de keuring is aangemeld bij de VWA.
De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de meeste voorwaarden er een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving. Eén voorwaarde voor gezelligheid brengt u zelf mee: een goed humeur en sportieve instelling.
Samenvatting van uw rol:
• Inschrijving van uw dieren bij Gerard Bos tussen heden en uiterlijk op 1 mei
• Administratie van de dierbewegingen online of via vervoersbewijs
• Sportiviteit, verantwoordelijk gedrag en een goed humeur
• Nette teruggave van de labels, waarvoor u aan het begin van de keuring borg betaalt
Voor de rest wordt gezorgd.
We rekenen op een goede keuring met ruime inschrijving.
Met hartelijke groeten, namens de besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer,


Ivar ten Tuijnte                   Theo van der Meer
Voorzitter fokcommissie Nubisch Voorzitter fokcommissie Boer


28 Januari 2011

Agenda van de jaarvergadering van de Fokgroep Nubisch welke gehouden zal worden op vrijdagavond 28 januari 2011 in
Sociaal Centrum “De Kiekmure”te Harderwijk
Inloop vanaf 19.30 uur
Start vergadering 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Terugblik op en evaluatie van het afgelopen jaar
5. Vaststellen keuringen en activiteiten 2011
6. Input aan scholingscommissie vanuit Fokgroep Nubisch
7. Aandachtspunten binnen de Nubische fokkerij, presentatie door inspecteur Doede de Jong;
8. Pauze
9. KI bij geiten, praktijk en ervaringen door Engel Kupers;
10.Terugblikpresentatie landelijke keuring in het jaar 2002
11.Award, oftewel beloning
12.Rondvraag
13.Sluiting 22.30 uur


15 mei 2010

Stallendag Fokgroep Nubisch


Op zaterdag 15 mei 2010 wordt de tweede stallendag van de Fokgroep Nubisch gehouden. Deze dag wordt gehouden vanwege het feit dat er dit jaar geen keuring wordt georganiseerd. Wij als bestuur vinden het toch belangrijk om op deze dag samen te komen met fokkers en andere belangstellende.
Wij hebben het genoegen u uit te mogen nodigen om deel te nemen aan deze kosteloze dag, waarbij wij twee Nubische fokkers bezoeken. Het zal vast en zeker een gezellige en leerzame dag worden.
Inspecteur Jan van Burgsteden is bereidt gevonden om deze dag een aantal geiten/bokken te bespreken.
Het programma begint om 10.00 uur bij Engel Kupers Dwarsdiep 7 te Nieuwe Pekela. U wordt ontvangen met koffie/thee en onze voorzitter Ivar ten Tuijnte zal de dag openen waarna Engel ons zijn stal en geiten/bokken zal tonen.
Bij Engel zullen we tevens de lunch gebruiken. U hoeft dus zelf geen lunchpakket mee te brengen.
Rond 13.00 uur vertrekken we naar de familie de Boer aan Jan Binneswei 11 te Oudwoude. Daar aangekomen zullen  Auke en Goffe hun geiten/bokken tonen. Rond 16.00 uur zullen we de dag officieel afsluiten.
Wij verzoeken uw deelname voor 1 mei met een kort bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of belletje 06-51713967 (na 17.00 uur) te melden bij FNG secretaris Karin de Haas.


5 februari 2010

Uitnodiging Fokgroep Nubisch voor hun jaarvergadering!
 

Het bestuur van de Fokgroep Nubische geiten heeft het genoegen iedere houder, liefhebber en geïnteresseerde van ons Nubische ras uit te nodigen voor de jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op vrijdagavond 5 februari 2010 in Sociaal Centrum "De Kiekmure” aan de Tesselschadelaan 1 te 3842GA Harderwijk. De aanvangstijd is 20.00 en we hopen de avond rond 22.30 te kunnen afsluiten. We hebben een mooie volle en interessante agenda, en er zijn zaken waarover gestemd moet worden. We verwachten dan ook een grote opkomst!

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Terugblik op de activiteiten van de fokgroep en evaluatie van het afgelopen keuringsseizoen
5. Uitreiken van de oorkondes behorend bij de Top Tien best producerende Nubische geiten met een afgesloten melklijst tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009.
6. Fokkerijzaken, aanpassing van de eisen
Voorstel om over te stemmen: Hoogtematen laten vervallen en alle andere nog opgenomen eisen als punten voor AV en Type. Daarnaast zullen Richtlijnen voor inspecteurs met betrekking tot ontwikkeling aan de hand van hoogtematen besproken worden. (zie bijlage)
7. Fokboek en aangepaste richtlijnen
8. Bestuursontwikkelingen.
Goffe de Boer en Janny de Jong-Bosma zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Nieuwe bestuurskandidaten zijn Anja ten Tuynte-van Maanen en Martin Nikkels. Karin de Haas is bereid de functie van secretaris op te nemen en Ivar ten Tuynte heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter.
9. Pauze
10. Evaluatie 10 jaar Nubische geitenfokkerij
De data van 10 jaar inspectierapporten van Nubische geiten en bokken zullen geëvalueerd worden.
11. Bepalen van keuringen en fokgroepactiviteiten in 2010
Voorstel Nubische melkgeiten, overlopers en lammeren keuring op 14 mei 2010
Voorstel melk competitie op 14 en 15 mei 2010
Voorstel Nubische bokkenkeuring op zaterdag 31 juli 2010
12. Rondvraag
13. Sluiting rond 22.30
Dan is er nog meer goed nieuws, iedere fokker van Nubische geiten die zich voor 15 januari aanmeldt bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de jaarvergadering krijgt een gratis fokboekuitgave en een gratis foto-cd van de Nubische activiteiten in 2009! Daarnaast is de koffie gratis.

Tot 5 februari,

 

Ivar ten Tuynte, secretaris FNG.


22 mei 2009

De Fokgroep Nubisch organiseert "daags na Hemelvaart" haar landelijke certificaatwaardige fokgroepkeuring op vrijdag 22 mei 2009 voor zowel het Nubische als het  Boergeiten(bokken) ras. 
Locatie: manege Dop Heets Del, "zie ook hun website http://www.dopheetsdel.nl ", in Kootwijkerbroek aan de Harskamperweg 9a.
Aanvangsttijd 9.30 uur.
Contactpersoon: Ivar ten Tuynte,  0345-681562


9 mei 2009

De Fokgroep Nubisch heeft het voornemen om op zaterdag 9 mei 2009 een stallendag te organiseren.
Bij  Hennie Tuenter waar we rond 10.00 beginnen zijn er een twintigtal Nubische dieren te bewonderen, bij Henriette Krol  vijftien en bij  Martin Nikkels eveneens een vijftien, dus dat ziet er allemaal goed uit.
Een herinnering en uitnodigingsbrief zullen op tijd verstuurd worden.

Contactpersoon: Ivar ten Tuynte,  0345-681562


30 januari 2009

Jaarvergadering van de Fokcommissie Nubische Geiten.
Aanvang om 20.00 met afsluiting om 22.30.
Plaats: sociaal centrum “de Kiekmure” Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.


23/24 mei 2008

De Fokgroep Nubisch heeft het voornemen een cw-keuring te organiseren voor alle rassen met melkcompetitie in Druten (tussen Nijmegen en Tiel).
Nadere gegevens staan op de pagina actueel.
Contactpersoon: Ivar ten Tuynte,  0345-681562


2 mei 2008

De Fokgroep Nubisch organiseert daags na Hemelvaart haar landelijke cw-keuring voor zowel het Nubische als het  Boergeiten(bokken) ras. 
Nadere gegevens staan op de pagina actueel.
Contactpersoon: Ivar ten Tuynte,  0345-681562 


17 november 2007

Najaarsvergadering van de Fokgroep Nubisch.

Te houden op 17 November 2007
Plaats: sociaal centrum “de Kiekmure” Tesselschadelaan 1 te Harderwijk

De koffie is klaar om 10 uur aanvang van de vergadering om half 11.


Agenda:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag vorige vergadering

4. Terugblik op het afgelopen keuringsseizoen

5. Vaststellen keuringen en activiteiten 2008

6. Presentatie ideaal beeld van de Nubische geit en bok.

7. Pauze

8. Fokker aan het woord

9. Bestuursverkiezingen. Aftredend is Engel Kupers, niet herkiesbaar.
    Het bestuur stelt Ivar ten Tuynte voor als nieuw bestuurslid.
    Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de vergadering.

10. Uitreiken van de oorkondes behorend bij de top tien best producerende Nubische geiten met een afgesloten lijst tussen 1 nov. 2006 tot 1 nov. 2007.

11. Sluiting


Zaterdag : 2 Juni 2007


Fokcommissie Nubisch heeft een certificaatwaardige open keuring (voor alle rassen dus) zonder melkcompetitie georganiseerd.
Deze keuring die in Druten (onder Tiel) bij S" Heerenloo (ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de zorginstelling aldaar, zie ook www.100jaarboldershof-waalborg.nl ) plaats gaat vinden is een open CW keuring voor alle rassen.

Geiten aanmelden bij:
Goffe de Boer
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel:  0511-453179 
Inschrijvingen €5,00 per dier inclusief lunch (friet,broodje ham/kaas,krentebol, fruit,peperkoek en consumptiebonnen).
Aanvang +/- 9.30 uur deelnemers krijgen nader bericht.
Deelnemers aan deze keuring moeten vooraf doorgeven met hoeveel personen en auto's jullie komen i.v.m. lunchpakketjes en parkeerkaarten.
Opgave tot 20 mei.


13 januari 2007

Ledenvergadering fokgroep Nubisch

 Op zaterdag 13 januari 2007 is er een ledenvergadering van de fokgroep Nubisch in “De Kiekmure” te Harderwijk.

De koffie is om 10 uur klaar. Tegen half elf hopen we met de vergadering te beginnen.

 Agenda:

1        Opening en welkom

2        Toelichting op de nieuwe bestuurssamenstelling

3        Nubische geiten.  Een paar plaatjes van Nubische geiten en bokken.

4        Vaststellen van het ideaal type van de Nubische geit en bok.

5        Wat te doen met de huidige regelgeving t.a.v. fokdieren binnen het Nubische ras?

  Het bestuur stelt voor om de huidige fokkerij regels te laten vervallen en als enige eis een stamboekopname te handhaven.

6        Sluiting

We rekenen ook deze keer opeen grote opkomst van fokkers en belangstellenden.

Het is zeer goed mogelijk dat er op deze vergadering een geheel nieuwe bladzijde wordt opengeslagen in de historie van de geitenfokkerij in Nederland.

Wees er dus bij!!!


18 november 2006

Op zaterdag 18 november 2006 houdt de Fokgroep Nubische Geiten de jaarlijkse "Algemene Ledenvergadering" in Harderwijk.


Vrijdag : 6 mei 2005

Op 6 mei 2005, de vrijdag na Hemelvaartsdag, organiseert de 'Fokgroep Nubische Geiten'  voor alle fokkers en belangstellenden weer een 'Instructiedag'. Deze dag wordt gehouden op het terrein van Kinderboerderij ' IJsselstee'  te Nieuwegein.

Zoals op de ledenvergadering is afgesproken zal het 'true type' van de Nubische geit  centraal staan.

Nadere informatie volgt.


Zaterdag : 28 mei 2005 (zie uitslag onder Keuringen)

De Fokgroep Nubische Geiten houdt de jaarlijkse landelijke keuring voor Nubische Geiten (certificaatwaardig) op het onderstaande adres.

Manege "Voorwaarts"  (zie routebeschrijving)                          

Essenerweg 88

2774 CD Kootwijkerbroek

Tel: 0342-442690/443046   

Inschrijfformulier aanvragen bij secretaris : bestuur


19 november 2005

Op zaterdag 19 november 2004 houdt de Fokgroep Nubische Geiten de jaarlijkse "Algemene Ledenvergadering" in Harderwijk.


20 november 2004
 

Op zaterdag 20 november 2004 houdt de Fokgroep Nubische Geiten de jaarlijkse "Algemene Ledenvergadering" in "De Kiekmuur" in Harderwijk. Het verslag: "Fokgroep Nubische Geiten zet de lijnen uit".


28 augustus 2004

Fokgroep Nubische Geiten houdt haar landelijke keuring voor niet-certificaatwaardige geiten bij Simon van der Paauw in Vreeland
Aanvang: 10:00 uur
Inspecteur:  G. Bos
Keurmeesters:  P. Schoenmakers, M. Mattheuwse


21 mei 2004

Fokgroep Nubische Geiten houdt haar landelijke keuring voor certificaatwaardige geiten in Marienheem
Aanvang: 9.00 uur
Inspecteur: J. van Burgsteden.
Keurmeesters: H. Hoekstra en D. de Jong.


 1 mei 2004

 Instructiedag van de "Fokgroep Nubische Geiten" voor fokkers, keurmeesters en inspecteurs en andere geïnteresseerden, zaterdag 1 mei 2004 op Kinderboerderij "De IJsselstee" te Nieuwegein. Aanvang 10.30
Als u wil deelnemen, laat het dan aan één van de leden van het bestuur weten.