"Het gezondheidscertificaat"

 

Wat is belangrijk en wat moet u weten?

Als uw bedrijf certificaatwaardig is, dan betekent dit dat alle dieren op uw bedrijf onderzocht zijn op een aantal besmettelijke en ongeneeslijke ziekten.

De GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) kan een verklaring afgeven dat uw geiten-/schapenbedrijf is onderzocht op en vrij bevonden is van de volgende ziekten.

Tuberculose (wordt nog niet uitgevoerd)

CAE (caprine artritis encefalitis) ook wel zwoegerziekte (bij schapen) genoemd

CL (caseous lymfadenitis) (bultenziekte of veretterende lymfeklierontsteking en wordt veroorzaakt door een pseudo tuberculosis. Een zoönose, dwz dat ook de mens met deze bacterie kan worden besmet.

Brucellose (per 010194 is de verplichte screening van bedrijven op brucellose komen te vervallen, maar wordt misschien weer ingevoerd.)

Het onderzoek gebeurt door het testen van het bloed van uw dieren en dat gaat als volgt in zijn werk.

In overleg met uw dierenarts worden alle geiten/schapen op het bedrijf ouder dan zes maanden onderzocht*. Hij/zij neemt van elk dier een bloedmonster en stuurt deze op naar de Gezondheidsdienst voor Dieren. Na ongeveer twee weken krijgt u de uitslag (voor CL vier weken). Na zes maanden moet deze procedure worden herhaald. Zijn de uitslagen goed (dus negatief) dan krijgt u een verklaring voor de "certificaatwaardigheid" (onverdacht status) voor één jaar.

Na één jaar moet er weer worden getest. Zijn de uitslagen weer negatief dan krijgt uw bedrijf een certificaatwaardige status en vervolgens moet u minimaal elke twee jaar laten onderzoeken op CL en CAE.

Om aan deze certificering mee te doen moet u lid zijn van de GD en hebben ingeschreven voor het dienstenpakket "Bestrijding CL en CAE". U kunt ook als niet-deelnemer uw dieren laten onderzoeken, maar uiteraard krijgt u geen certificaat.

Sinds 1995 bent u wel verplicht om u aan te sluiten bij de gezondheidsdienst, want vanaf 1 september 1995 moeten alle geiten in Nederland identificeerbaar zijn ( EG-regel). Daarvoor is het UBN (Uniek BedrijfsNummer) geïntroduceerd. Dit nummer wordt u toegekend door de GD. Dit UB-nummer wordt samen met NL en volgnummer in de oren van uw jonge geiten getatoeëerd door de merker (tatoeëerder) van uw vereniging. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van oorlabels in verband met de leesbaarheid. In de toekomst zullen chips worden gebruikt.

Waarom zou u dit alles doen?

De bovengenoemde ziekten zijn zeer besmettelijk. Door dieren te kopen of te gebruiken (bok) van certificaatwaardige bedrijven/fokkers en door zelf certificaatwaardig te zijn, blijven de kansen op verspreiding van besmettelijke ziekten beperkt en helpt u mee aan het houden van een gezonde geitenpopulatie in Nederland.

Veel keuringen staan onder toezicht van de GD. U kunt alleen aan deze keuringen deelnemen als uw bedrijf certificaatwaardig is.

Voor niet-gecertificeerde dieren worden ook keuringen georganiseerd.

Als gecertificeerd fokker/geitenhouder mag u met uw dieren niet deelnemen aan een niet-gecertificeerde keuring.

Wat te doen als u voor het eerst een geit/lam wilt aanschaffen?

1. Geeft u op als lid van een geitenfokvereniging (voor registratie van uw dieren en voor advies en ondersteuning).

2. Geeft u op als lid bij de GD (voor UBN en dienstenpakket).

GD - Locatie Deventer - Tel.: 0900-1770

3. Koopt uw dier bij een certificaatwaardig bedrijf/fokker ( vraag bij GD voor bevestiging ).

Als u zo te werk gaat, krijgt uw bedrijf direct dezelfde status als het bedrijf waar u het dier kocht. Veel minder kosten....uw bedrijf is immers direct certificaatwaardig, als u geen andere dieren op het erf hebt.

Waarschijnlijk zullen er nog genoeg vragen over zijn, maar die kunt u altijd stellen aan het bestuur van uw geitenfokvereniging of de fokcommissie.

Niet laten onderzoeken:

Dieren die hoogdrachtig ( laatste acht weken) zijn;

Dieren jonger dan zes maanden;

Dieren onder stress - verhuizing - bokkig;

Snotterige dieren;

Dieren die pas ( twee weken ) ingeënt zijn;

Dieren die net hebben afgelammerd.