Instructiedag “Fokgroep Nubische geiten”

 

Op zaterdag 1 mei werd de “Instructiedag” voor fokkers van Nubische geiten en belangstellenden gehouden op het prachtige terrein van Kinderboerderij “IJsselstee” in Nieuwegein.

instructiedag4 instructiedag16

Na ontvangst met een kopje koffie opende de voorzitster, Pieta Vermaak, deze dag en heette zij de dertig aanwezigen hartelijk welkom. Hierna kon de beheerder van de kinderboerderij, Lau Lagendijk, op enthousiaste wijze vertellen hoe de KB IJsselstee met Nubische geiten tot stand is gekomen. 

inspectiedag3 instructiedag10

Samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers worden de geiten goed verzorgd en ook voorgebracht op keuringen.  Op deze wijze krijgen ze veel schik in de fokkerij.   Tijdens de rondleiding die hierop volgde kon iedereen zien hoe de kinderboerderij zich profileert bij de bevolking van de provincie Utrecht en omstreken.

Na het gebruiken van de lunch begon het middagprogramma, waarin Goffe de Boer als eerste aan de hand van een drietal opgestelde geiten zijn verhaal over de speenstand en –plaatsing duidelijk kon maken. Dit onderwerp was al aangeroerd tijdens de afgelopen ledenvergadering, in november. Iedereen weet wat er wordt bedoeld, maar uiteindelijk was de conclusie dat het op het opnameformulier voor het stamboek niet op de juiste manier tot uitdrukking komt. 

instructiedag13 instructiedag17

Jan Van Burgsteden besprak hierna drie geiten, waarbij de nadruk op de uiers, de  ruglijn  en de kruisligging lag.   Alweer kwam er een discussie over de “beruchte” Nubische bovenlijn . Het bestuur, ondersteund door een aantal fokkers, bleef bij haar standpunt dat die knik achter de schouder “wel mocht” en dat het een raskenmerk is en niet als fout of een zwakte gezien mag worden.  Ter verduidelijking van de raskenmerken is uitgelegd dat voor een Nubische geit waar de tanden zichtbaar zijn,  dit als schoonheidsfout dient te worden gezien en niet als een uitsluitingfout.

instructiedag6 instructiedag5

Daarna liet Jan van Burgsteden zien hoezeer het goed bekappen van de hoeven van invloed is op de stand van de benen.

instructiedag8 instructiedag17

Omdat op keuringen soms  op een wat onhandige wijze worden dieren gepresenteerd, waardoor zij niet voldoende tot hun recht komen, was aan Chris Bos, de voorzitter van “Streven naar Verbetering”, gevraagd of hij ons wilde laten zien hoe hij op de jaarlijkse voorbrengavonden in Lexmond de daar aanwezige geitenhouders laat oefenen in het correct voorbrengen.

inspectiedag3 instructiedag11

Hij deed dit op zijn eigen enthousiaste, duidelijke manier en toen de geit netjes stond opgesteld kon de heer Van Burgsteden deze opnemen.  De geit werd op haar onderdelen voor de groep uitgebreid besproken. Iedereen kon hierbij vragen stellen en ook de aanwezige inspecteurs Gerard Bos en Piet van Haperen en aspirant Martien Mattheeuwse hebben aan de discussie deelgenomen.  

Rond drie uur beëindigde onze voorzitster, Pieta, de studiedag en overhandigde aan onze gastheer, Lau Lagendijk, de meiden van de KB IJsselstee,  Ivar ten Tuynte die fotograaf was op deze dag en de heer Van Burgsteden een mooie bos bloemen  als dank voor hun inzet.

instructiedag1. instructiedag7

Nadat iedereen nog iets te drinken kon nemen en een hapje kon nuttigen ging iedereen op weg naar huis.

Voor velen nog een paar uur rijden, want er waren bezoekers uit onder andere Friesland, Groningen, Noord-Holland, Noord-Brabant en van de Veluwe. Fijn dat zij de moeite hadden genomen om op deze dag te komen.

Hieruit blijkt toch wel dat er gelukkig nog steeds enthousiaste Nubische fokkers zijn, die het gezegde “samen NOG beter” tot uitvoering brengen en met elkaar “die enthousiaste Nubische fokgroep” willen blijven.

instructiedag12 instructiedag14

Het Promotieboard van de FNG  .  .  .          .  .  .  en bedankt Lau Lagendijk voor de gastvrijheid