Geiten spelen weer een hoofdrol

 vree000

Op zaterdag 3 mei vond de "Instructiedag" van de Fokcommissie Nubische Geiten in Vreeland plaats.
Ondanks het slechte weer kon Pieta Stolk ongeveer veertig geïnteresseerden welkom heten, een schitterend aantal om een weloverwogen programma voor te schotelen.

vree499

 vree504 vree506
Het betrof niet alleen de vaste kern van de Nubische fokkers, maar er waren verscheidene nieuwkomers en fokkers van andere rassen aanwezig. Ook Herman Hoekstra, de kersverse foktechnisch coördinator van de NOG was onder de aanwezigen, waaruit blijkt hoe serieus hij zijn werk oppakt. Elk lid van de fokcommissie had een onderdeel voorbereid en iedereen had de intentie om de aanwezigen iets bijzonders te laten zien.

vree1950 vree1952

Na een periode van digitale geitenbeoordeling gedurende de wintermaanden was de dag gekomen voor Ivar ten Tuynte dat hij kon uitleggen hoe dit allemaal tot stand is gekomen en hoe de resultaten van deze serie van dertien geiten waren. En vooral ook wat er was opgevallen in de scores. Hij deed dit op een heel duidelijke manier, mede dankzij het gebruik van een beamer en de presentatie via de computer. De details, waar het vaak om gaat, konden haarscherp worden belicht, waardoor de mening van de inzenders heel duidelijk naar voren kwam. Het viel vooral op dat de meningen bij diverse items nogal uiteen liepen, maar daarin was voorzien door het vervolg van het programma.

vree1953 vreezair vreejam
Mary van der Beek liet met behulp van tekeningen zien van welke dieren onze geiten afstammen en op duidelijke wijze nam zij de belangstellenden acht duizend jaar mee terug in de historie. Dit betekent niet dat de hele ontwikkeling kan worden verklaard, maar dat de raskenmerken in de loop van de tijd anders zijn geïnterpreteerd, werd wel duidelijk. De oorspronkelijke bouw van de Nubische geit is te verklaren vanuit de streek waar deze eeuwenlang heeft geleefd. Wij moeten in het bijzonder denken aan landen als India en Egypte. Een prachtig stukje geschiedenis bovendien, dat nog niet bij iedereen bekend was. Dat de bouw van de kop te maken heeft met de waterhuishouding ( zoals bij kamelen ) is een nieuwe gedachte, maar dit zal nog nader worden bestudeerd. Hierover hoort u in de toekomst beslist meer.

vree1955

Na de koffie was de beurt aan Engel Kupers. De raskenmerken waren aan hem goed besteed, want via de powerpointpresentatie slaagde hij er ook in om de fokkers en andere aanwezigen te laten zien wat van belang is. Hoe je bepaalde dingen moet of kunt bekijken of uitleggen heeft ook te maken met de kennis van zaken die bij een persoon aanwezig zijn. Ook heel plezierig dat hij aangaf dat er punten zijn die altijd discussies geven. Hierover zullen de leden in november gaan praten om te komen tot duidelijke afspraken. Met goede voorbeelden kon hij de mensen steeds boeien.

vree518 vree528 vree1966

Na het nuttigen van de meegebrachte lunchpakketten met een beker verse melk van de familie Van der Paauw en heel veel onderlinge geitengesprekken was de tijd gekomen om echte Nubische geiten te gaan beoordelen.
Simon en Ivar hadden er voor gezorgd dat er speciaal voor deze dag twee verschillende formulieren beschikbaar waren om een dier individueel te beoordelen en om een groep te keuren, op volgorde te zetten en wat heel belangrijk was, ook met argumenten aan te geven waarom je tot een bepaald oordeel bent gekomen.

vree530 vree527 vree529 vree1975 vree1984 vree1985

Onder leiding van de heer Van Burgsteden werd er uitgebreid gediscussieerd, iets wat door ieder enorm werd gewaardeerd. Heel leerzaam om na de instructie tijdens het ochtendprogramma zelf met een oordeel te kunnen komen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk.

vree520 vree540 vree538

Het viel op dat er heel goed werd gekeken naar en gesproken over de waarderingen van ieder.
Bij het keuren van de groepen bleek vooral dat het heel moeilijk is om voldoende overzicht te hebben en dan de dieren in de goede volgorde te plaatsen. Men kreeg ruimschoots de gelegenheid om zich in de huid van een keurmeester te verplaatsen. Ook hierbij kwamen verschillen naar voren, die meestal niet zo groot waren, maar toch weer voldoende stof tot discussie gaven en wat veel belangrijker is de mensen duidelijk maakt dat het van groot belang is dat men de regels kent.

vree545 vree534 vree1987

Aan het einde van deze fantastische informatieve geitendag bleek dat ieder het bijzonder had gewaardeerd. De contacten die weer opgepakt zijn vormen een stimulans voor de fokkers om zich weer volledig op het keuringsseizoen te werpen.
Frans Stolk, die door zijn benoeming tot voorzitter van de NOG nu niet meer actief is voor de FNG gaf aan dat hij trots was op het werk van de fokcommissie. Jan de Vries gaat in het bestuur van de commissie meedraaien om mogelijk na de ledenvergadering van november de opengevallen plaats in het bestuur te gaan innemen. Zo'n dag als deze is heel belangrijk om al eerder genoemde redenen en dan kun je er met een goed gevoel uitstappen. Dat neemt niet weg dat hij over de schouders van Pieta ( voorlopig neemt zij het voorzitterschap waar ) zal blijven meekijken naar de prestaties van de FNG.
Na deze instructiedag mag er van de keuring op 30 mei in Mariënheem ook heel wat worden verwacht. Hij benadrukte nog eens dat er voorstellen zullen komen vanuit het bestuur die er voor moeten zorgen dat er geen misverstanden bestaan over de gestelde eisen. Duidelijkheid is hierin een kernwoord.
Tot slot bedankte Pieta Stolk alle aanwezigen voor de actieve bijdrage en bood zij de gastheer een presentje aan. De koeien stonden al te dringen om naar binnen te komen, maar moesten wachten, omdat er nog wat werd nagepraat.
Een fantastische dag, die heel goed was voorbereid, kwam ten einde.