Tijdens de najaarsvegadering op 17 november 2007 is het ideaal beeld van de Nubische geit en bok gepresenteerd. Hiermee hebben de fokkers een leidraad om de komende jaren naar toe te werken om dit ideaal beeld te fokken. Ook voor de keurmeesters en inspecteurs zijn deze tekeningen een aanwist om tijdens keuringen de geiten en bokken te kunnen keuren. Alle tekeningen zijn per onderdeel uitgewerkt en komt in boekvorm uit.

 

geit

 

 

 

bok