Landelijke Keuring - 2004

Mariënheem 
Op vrijdag 21 mei j.l. werd de jaarlijkse landelijke keuring voor certificaatwaardige dieren in Mariënheem gehouden. De in totaal honderd en vier dieren waren verdeeld over zestien rubrieken voor lammeren, jonge bokken, overlopers, melkgeiten en bokken. De keurmeesters D. de Jong en H. Hoekstra hebben vlot en kundig de dieren beoordeeld en geplaatst.  Gemiddeld werd de kwaliteit van de dieren stabiel genoemd, zonder echte uitschieters. De uierkwaliteit viel helaas een beetje tegen voornamelijk wat speenstand (wijd), speenlengte (lang) en achteruierhoogte betreft.  Wij hadden het graag wat beter gezien.  Vorig jaar zagen wij een aantal dieren die wat problematisch op de benen stonden. Dit jaar maakten de meeste dieren een betere indruk op dit onderdeel.  Een zevental eenjarige melkgeiten had  duidelijk moeite om mee te komen in hun ontwikkeling en in de melkproductie en wij hopen dat wij volgend jaar bij deze geiten een ander beeld te zien.  Zo stond een tweejarige melkgeit, die al ruim een heel jaar in lactatie was, er prima voor.

Uit de vier rubrieken met 32 geitenlammeren die vrij gelijk waren van kwaliteit en in uniformiteit werd het  mooie geitlam van de familie Brouwer de onbetwiste kampioen.

 
 

Kampioen Geitlam

Cilla vd Boeicopse Verel
     v.  Cobus 1 vd Biezenwaard;  
     m. Stardine vd Franciscushof
     F/E: familie Brouwer uit Hei-  Boeicop

 marienheem2004

 

Kampioen overloper
Alice  v.  Amarillo van Oudwoude;  
     m.  Alissa
     E/F:   K. Bosklopper uit Doezum

 marienheem

 

Kampioen melkgeit 
Hera   v. Ashdon Lawsonberry;
     m. Nike
     F: H. Wiersma; E: Combinatie De Jong uit Grijpskerk.

 marienheem

 

Kampioen Boklam
A.   Stormatic van Oudwoude  
     v. Orkan van Oudwoude; 
     m. Appledown v Oudwoude KS  
     F/E:  Combinatie De Boer uit Oudwoude

 marienheem2004

 

Kampioen Volwassen Bok
Jordyn van IJsselstee   
     v.  Butterfly Wizard;  
     m.  Blossom v Ekamp BM 
     F: KB IJsselstee;   E: familie Buitenhuis uit Apeldoorn

 marienheem2004

 

Eigenaarsgroep

bestaand uit drie melkgevende geiten
1A  Combinatie De Jong, Grijpskerk
1B Stal Nuova, Uithuizenmeeden

 marienheem2004

 

De geit met mooiste uier
Chakras Moonriver
     v.   Colemans Butterboy;
     m. Ashdon Winterberry BM
     F/E:   Johan en Mary van der Beek, Hoogwoud 

marienheem2004

marienheem2004        

 

Het showen van het twee weken oude geitlam van de familie Van der Krol vertederde menigeen, terwijl het publiek bij de rubriek oudere bokken een stap achteruit deed bij het vertoon van zoveel kracht bij deze imposante dieren.

De Claycroft wisselbekers voor het beste mannelijke dier en het beste vrouwelijke dier gingen naar  de melkgeit Hera van Combinatie De Jong uit Grijpskerk en naar de bok Jordyn v IJsselstee van de fam. Buitenhuis te Apeldoorn.  De bekroning Algemeen Dagkampioen  is automatisch voor  het beste melkgevende dier.

De Claycroft Wisselbekers worden uitgereikt 

 marienheem2004

 mevr. Buitenhuis uit Apeldoorn neemt de Claycroft Wisselbeker 

voor het beste mannelijke dier in ontvangst, uitgereikt door voorzitster Pieta Vermaak.

Links staat  dhr. De Jong met zijn drie jarige melkgeit, Hera,  die de Claycroft wisselbeker voor beste vrouwelijke dier in de wacht wist te slepen.

 

Wij mochten constateren dat het publiek enthousiast was maar wij hadden graag meer belangstellenden willen zien. Toch kunnen wij spreken van een gezellige, vlot lopende dag, met zelfs weer bezoekers uit België en Duitsland. Men was goed in de gelegenheid om langs de ruime ring de dieren van dichtbij nauwkeurig te bekijken. Bij het opnemen van de geiten en bokken voor het stamboek door de heer Van Burgsteden werd door aspirant Th. van der Meer volop meegeluisterd naar de leerzame toelichting die daarbij werd gegeven. Zo’n zevenendertig melkgeiten en bokken zijn opgenomen.  Bij één van de geiten voor stamboekopname, waren de tanden zichtbaar maar het was niet mogelijk om dit schoonheidsfoutje op het keurrapport aan te geven omdat er gewoon geen vakje bestaat waar dit genoteerd kan worden.   

Voor het eerst dit jaar werd er ook een fotohoekje gebruikt, waar onze fotograaf I. ten Tuynte elk dier op de foto zette. Door de goede medewerking van de deelnemers verliep dit vlekkeloos.

Bij de inschrijftafel was ook iets nieuws te vinden: een cadeauhoekje waar men onder andere kraamcadeautjes, bekers die beschilderd waren met geitentekeningen van kinderen van enkele van onze leden, kon kopen. Ook kon men geitenkaarten, NOG-pins en –stickers aanschaffen. Naast de verkoop van catalogussen was er gelegenheid dekbok-bokmoederregisters en aanvullingen aan te schaffen.

Maaike Leistra  van de Gezondheidsdienst voor Dieren was voor een groot deel van de dag bij de keuring aanwezig om een indruk te krijgen van hoe wij met onze dieren omgaan en ze heeft ook met diverse mensen gesproken.

Het was ook fijn dat Gerard Bos weer de hele dag aanwezig was, evenals de heer Bogaard, die inmiddels tot erevoorzitter van “Streven naar Verbetering” is uitgeroepen.

Wij kunnen gelukkig constateren dat door “samen NOG beter” te zijn, we met elkaar een prima dag hebben gehad.

marienheem2004

marienheem2004

          De prachtigingerichte cadeauhoek.